Valgt Web-teknikk

arrow

link

arrow
circuits

Når man designer en Web-site gjør man en del valg. På denne siden forteller R om de tekniske valgene som er gjort i forbindelse med presentasjonen av Web-siden og utfordringer som ennå ikke er løst.

Intensjon

For denne hjemmesiden er det gjort en god del bevisste valg og sannsynligvis enda flere ubevisste valgt. Her er en liste over det vi har ønsket å tilføre gjennom bevisste teknologivalg:
  1. Visuell identitet for sidene.
  2. Enkel navigering mellom sidene.
  3. Standardisert format for størst mulig uavhengighet fra Web-lesere.
  4. Rask nedlasting selv over oppringte linjer.
  5. Enkelt vedlikehold av sidene.
Langt fra alle disse punktene er oppfylt fullstendig. Noen overraskelser har oppstått underveis, men det meste er nå under kontroll.

Valgt implementasjon

Punktene er nummerert for å gi referanse til de valgene som er gjort.
  1. Style Sheets ble tidlig tatt i bruk for å kunne styre det visuelle utseendet på alle sidene. Det har vist seg at ulike Weblesere har ulike måter å tolke disse definisjonene på, så en del har det fortsatt vært nødvendig å definere på den enkelte side. De grafiske elementene er designet for visuell konsistens. Fargevalget er gjort for å gi inntrykk av stabilitet; skarpe farger er stort sett unngått. Animasjoner er holdt på et minimum.
  2. En enkel frame øverst på siden ble satt på for å gi enkel navigering mellom hovedsidene. Frame-teknologien gjør at hovedsidene alltid er tilgjengelige.
  3. Tester har avslørt at ulike web-lesere ikke har så mye til felles som man skulle ønske. Alle HTML-sidene i denne siten går gjennom W3C - World Wide Web Consortium's validering av HTML 4.0 uten feil. Web-lesere som ikke takler dette har jeg ikke valgt å støtte.
  4. All grafikk er komprimert maksimalt, blant annet er alle gif-filer redusert til 16 farger og jpg-filer brukt der det ikke er behov for en transparent farge i bildene. Størrelsen på enkeltbildene er forsøkt redusert mest mulig og mengden av grafikk på hver enkelt side er begrenset. Dette skulle gi rask nedlasting selv over oppringte linjer med grafikk satt på.
  5. Et Style Sheet er tatt i bruk for å styre mest mulig av layout'en i en enkelt fil. Det har vist seg at en del ting ikke oppfører seg likt på ulike Web-lesere når det er definert i Style Sheets, slik at en del definisjoner har måttet bli distibuert til de enkelte web-sidene. Enkelt vedlikehold av sidene er derfor bare oppnådd i begrenset grad.

Verktøyvalg

Det er forsøkt en rekke verktøy for å designe sidene. Både HotDog og MS Frontpage er forsøkt uten at jeg ble imponert over noen av dem. Som HTML-purist følte jeg at de ikke gav meg god nok kontroll over detaljene. Jeg har valgt å basere meg på et knippe små, kjekke verktøy:
Notepad
Det overrasker kanskje noen at noen bruker dette til noe fornuftig, men det er et lite program som gir helt grei kontroll over små, rene tekstfiler. Standard med alle utgaver av Windows.
Arachnophilia
Notepad er OK for småredigering, men når det finnes såpass gode programmer tilgjengelig uten å måtte betale penger for det, tar jeg dem raskt i bruk. Careware (sjekk selv hva det er).
Paint Shop Pro 4.12 fra Jasc Software
Dette shareware-programmet for behandling av grafikkfiler er kanskje noe av det beste som er på markedet hvis man ser bort fra store, dyre pakker fra de store firmaene. Anbefales på det sterkeste.
GIF Construction Set fra Alchemy Mindworks
Shareware-program for å lage animerte GIF-filer. Tegnet de enkelte bildene i Paint Shop Pro og brukte dette programmet kun som en generator for animerte GIFs.
Opera 5 fra Opera
Denne norske webleseren er et funn! Etter at jeg fant den, har jeg vendt meg mer og mer vekk fra Internet Explorer og Netscape. Siden den også blir stadig mer populær, har jeg byttet ut Netscape fra "testbenken" min.
Internet Explorer 4.0 fra Microsoft
Standard webleser som de fleste har senere versjoner av. Fungerer sidene mine på denne, fungerer de på senere versjoner også.
WS FTP LE (Limited Edition) fra Ipswitch Inc
Et svært godt FTP-program som gjør det enkelt å overføre filer til web-tjeneren jeg bruker.

Planer og utfordringer

Et sett med Web-sider er alltid under utvikling. Her følger de tingene det er ønske om å gjøre noe med fremover.

Fremtidige utvidelser

Her er noen ønsker for fremtiden. Det er to mulige grunner for at disse ikke er realisert; enten fordi tiden ikke har strukket til, eller fordi det er konlikt mellom ulike mål og/eller midler.

Kilder

Ressurser på nettet som er brukt som kilder, finner du på linksiden under Sider om HTML og Webdesign

arrow

link

arrow
Email: rune@offerdal.net
Sist endret: 25. september 2001